Banana Sweet in Syrup

See this recipe in English, click here

บางวันแม่ปันปรายก็อยากจะทานอะไรหวานๆ แบบนี้ค่ะ.. กล้วยไข่เชื่อม..

เพียงแต่แม่ปันปราย จะชอบให้กล้วยออกจะแข็งหน่อยแล้วชุ่มไปด้วยน้ำเชื่อม ทานกํบน้ำกะทิเค็ม.. แหม... แค่นึกก็อยากทานอีกซักถ้วยแล้วค่ะ..

สำหรับการทำ กล้วยไข่เชื่อม เราต้องเตรียมตามนี้ค่ะ

1. กล้วยไข่ห่ามๆ ใกล้สุก 1 หวี

2. น้ำตาลทรายขาว 350 กรัม

3. เกลือ 1/2 ช้อนโต๊ะ

4. หัวกะทิ หรือใช้กะทิกล่องก็ได้ 1 กล่อง (ไว้สำหรับราดกล้วยไข่เชื่อม

5. ปูนแดง 1 ชช. สำหรับไว้ทำน้ำปูนใสไว้แช่กล้วย

ถ้าพร้อมแล้วเริ่มทำกันเลยค่ะ

  1. ปลอกกล้วยแล้วแช่ใ