Sea Bass Steamed in Lime Juice

See this recipe in English, click here

วันนี้ชวนทานอาหารสุขภาพอีกแล้วค่ะ เมนูนี้ก็คือ ปลากระพงนึ่งมะนาวค่ะ หลายคนตอนนี้มักบ่นเรื่องสุขภาพ โดยเฉพาะเรื่องคลอเรสเตอรอล 

เมนูนี้ถือว่า เป็นเมนูรักสุขภาพอีกเมนูด้วยค่ะ แม่ปันปรายเลือกที่จะทำด้วยไมโครเวฟ เพราะว่า อยากให้ทำกันง่ายๆ และรวดเร็ว

ไปซื้อของเข้าครัว เตรียมทำกับข้าวดีกว่าค่ะ

  • วันนี้แม่ปันปรายซื้อปลากะพง ขนาดประมาณ 4 - 5 ขีด (ถ้าตัวใหญ่มาก เีดี๋ยวจะเข้าไมโครเวฟไม่ได้) 
  • มะนาว 3 - 4 ลูก (วันนี้ซื้อมะนาวลูก 8 บาท ใช้ 3 ลูกค่ะ)
  • พริกขี้หนู ตามชอบ
  • กระเทียมซอย ถ้ากลีบใหญ่ ใช้ประมาณ 1 หัว
  • น้ำตาลทรายประมาณ 2 ช้อนโต๊ะ
  • น้ำปลา
  • เกลือ
  • น้ำต้มสุกเริ่มทำกันเลยนะคะ

  • ล้างปลาให้สะอาด บั้งปลาให้สวยงาม (จะได้